Huisregels

In uw en ons belang ~ HUISREGELS


Onze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij restaurant te kunnen handhaven. Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels dienen direct te worden opgevolgd. Wie de huisregels niet naleeft, wordt verwijderd en kan de toegang worden ontzegd. Strafbare feiten worden ten alle tijden bij de politie gemeld.

Algemeen
- Volg aanwijzigen van het personeel op
- Toegangscontrole met legitimatie mogelijk
- Geen wapens of drugs.
- Geen ongewenste intimiteiten.
- Geen agressie of racisme.
- Geen hinderlijk gedrag.
- Geen eigen consumpties.
- Geen overlast voor de buren.
- Glaswerk moet binnen of op het terras blijven.
- Iedere vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden. Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.
- Van bezoekers wordt verwacht dat ze er verzorgd uitzien en correcte kleding dragen. Wij hebben het recht om toegang te weigeren op grond van ongepast uiterlijk.
- Ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen kinderen, zeker bij het water op het terras, en de op en af stapjes in het restaurant. 
- Mobiel telefoneren is niet toegestaan als dit overlast betekent voor de andere gasten.
- Bij de bedrijfsleiding liggen brandinstructies ter inzage. Raak bij brand niet in paniek, waarschuw ons onmiddellijk en/of zoek de dichtstbijzijnde brandblusser op.
- Cameratoezicht: Met een bezoek aan ons restaurant stemt u er mee in dat er video-opnamen gemaakt kunnen worden. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

- Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende etnische groepen, sekse, religies en culturen die aanwezig zijn in het restaurant.
De geldende corona-maatregelen dienen altijd te worden nageleefd. 

Restaurant
- Wij trachten aan ieders voorkeur met betrekking tot de tafelkeuze te voldoen, helaas is dit niet altijd mogelijk. Graag hiervoor uw begrip.
- Geen splitbetalingen ivm voorkomen van drukte.
- Reserveringen uitsluitend telefonisch via 
020 364 2275.
- Elke tafel heeft maximaal 2 uur de tijd om te ontbijten/lunchen/dineren/loungen.
- Te laat? 15 minuten na uw gereserveerde ontvangsttijd kunnen wij uw tafel vergeven aan andere gasten.
- U dient ons er op te attenderen bij reservering / binnen komst van Allergieën / allergenen zodat wij er alles aan kunnen doen om hier rekening mee te houden


Eigendommen
Het is niet toegestaan om diefstal of vernielingen te plegen. Bij overtreding doen wij aangifte en wordt de overtreder overgedragen aan de politie. Toegebrachte schade wordt verhaald op de veroorzakers. Consumpties worden uitsluitend gebruikt en genuttigd binnen het restaurant en op het terras. FLORYA Restaurant en zijn personeel kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, vernieling of diefstal van eigendommen van gebruikers, alsmede voor letsel en materiële en immateriële schade aan bezoekers. Wij vragen u om gevonden voorwerpen die niet uw eigendom zijn, in te leveren bij een van de medewerkers.

Iedereen die FLORYA Restaurant bezoekt onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit huishoudelijk reglement.